fredag 3. oktober 2014

Twocards og Eika Gold mister drivstoffrabatten

Eika kredittbank som utsteder bl.a. Eika Gold og Twocards har fra 1. oktober bestemt seg for å endre på rabattstrukturen på sine kort. Det innebører at den tidligere drivstoffrabatten på 4% nå er borte, og den erstattes heller ikke med noen annen type drivstoffrabatt.

Disse to kortene vil nå i stedet tilby et rabattprogram med utvalgte rabatter innen utvalgte butikker/selskaper.

Twocards mistet fra 1. oktober 2014 drivstoffrabatten


Årsaken til det som vi må kunne kalle et vesentlig steg tilbake på rabattstigen for brukere av disse to kortene, kan være at EU er i ferd med å pålegge kredittkortselskaper endringer som reduserer gebyrene brukerstedene (bensinstasjonene) må betale til kredittkortselskapene hver gang kortet brukes. Når disse gebyrene minsker vil nok også noen kredittkort senke sine rabatter ut til kundene.

Siden kortene ikke lengre har drivstoffrabatt, fjernes de fra tabellen på Bensinkort.no. Heldigvis finnes det fortsatt mange kort med solide drivstoffrabatter, så fortvil ikke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar