onsdag 3. april 2013

Bensinkort er nødvendig for å få "riktig" pris

Undersøkelser Dagens Næringsliv har gjort på drivstoffprisene i Sverige og i Norge, viser at prisen på drivstoff er 1-2 kr dyrere per liter i Norge enn i Sverige. Tallene er korrigert for den høyere innkjøpsprisen norske bensinstasjoner må ut med blant annet på grunn av høyere skatter og avgifter enn vårt naboland i øst. Årsakene til dette er flere i følge Statoil. Blant annet pekes det på høyere lønnsutgifter og driftskostnader for bensinstasjonene i Norge i forhold til i Sverige. En annen årsak er at Sverige er mer sentralisert enn Norge og at logistikken fordyrer prisene i Norge. En tredje ting som nevnes er at det er mer utbredt med rabatter på drivstoff i Norge. For å dekke inn rabatten, må bensinstasjonene lege på prisen på drivstoff. Resultatet av dette er at du som forbruker må skaffe deg bensinkort for å få "riktig" pris på drivstoff i Norge. Hvis du ikke skaffer deg slike kort vil du betale overpris på både diesel og bensin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar